19in2528_1934_t_5_n_2.pdf

Rozprawy i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1934

При использовании электронной копии ссылка на ресурс обязательна. | From: Культура и искусство: электронные коллекции Национальной библиотеки Беларуси