19in2528_1929_t_3_z_1.pdf

Rozprawy i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1929

При использовании электронной копии ссылка на ресурс обязательна. | From: Культура и искусство: электронные коллекции Национальной библиотеки Беларуси