19in2528_1924_t_1_z_3.pdf

Rozprawy i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1924

При использовании электронной копии ссылка на ресурс обязательна. | From: Культура и искусство: электронные коллекции Национальной библиотеки Беларуси