19in2528_1927_t_1_z_4.pdf

Rozprawy i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1927

При использовании электронной копии ссылка на ресурс обязательна. | From: Культура и искусство: электронные коллекции Национальной библиотеки Беларуси