19in2528_1928_n_1.pdf

Rozprawy i materiały Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1928

При использовании электронной копии ссылка на ресурс обязательна. | From: Культура и искусство: электронные коллекции Национальной библиотеки Беларуси